Αναζήτηση

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Γενικά

 • Οι παρούσες διατάξεις προστασίας δεδομένων ισχύουν για τη διαδικτυακή ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Diakopesmas, www.diakopesmas.gr (εφεξής ο «ιστότοπος»).
 • Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας αποκλειστικά στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.
 • Οι διατάξεις αυτές περί προστασίας δεδομένων δεν ισχύουν στον βαθμό που μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται πρόσβαση σε εφαρμογές ή/ και περιεχόμενα τρίτων και διευκρινίζεται ρητά από τον ιστότοπο ότι αυτές οι εφαρμογές ή/ και περιεχόμενα δεν αποτελούν ευθύνη του ιστότοπου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να ισχύουν και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων τρίτων, οι οποίες ενδεχομένως να διαφέρουν από τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Ο ιστότοπος μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόζει στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών. Ο πελάτης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων που τον αφορούν.

Προσωπικά δεδομένα

 • Ο ιστότοπος συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών προσωπικά δεδομένα του χρήστη, στον βαθμό που ο χρήστης αναφέρει τέτοια προσωπικά δεδομένα (π.χ. μέσω του εντύπου «Προτιμώμενη ημερομηνία» ή μέσω της διαδικτυακής αίτησης επικοινωνίας, π.χ. προς την Εξυπηρέτηση Πελατών του ιστότοπου). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επαφή με τον πελάτη ή επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Ο ιστότοπος συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.
 • Ο ιστότοπος μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών του ιστοτόπου και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.
 • Ο ιστότοπος, μπορεί κατά διαστήματα, τα οποία δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο διακινείται μέσω της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν εγερθεί αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση απλή ή συκοφαντική, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας, παράλειψη οποιουδήποτε είδους, βωμολοχία, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, που τυχόν εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ή αναμεταδίδεται καθ’οιονδήποτε τρόπο μέσω εφαρμογών της ιστοσελίδας (web chat κλπ).
 • Απαγορεύεται η αποστολή, αναμετάδοση, μεταφορά, διακίνηση μέσω της Ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών της (web chat κλπ) υλικού το οποίο ενδέχεται να χαρακτηριστεί παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, προσβλητικό, βλάσφημο, πορνογραφικό κλπ. ή υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θεωρούνται ποινικό αδίκημα  ή που να εγείρει αστική ευθύνη της εταιρείας.
 • Ο ιστότοπος λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αφορούν το χρήστη, θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους

 • Ο ιστότοπος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα του πελάτη σε τρίτους, με τους οποίους π.χ. ο ιστότοπος συνεργάζεται κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τη διάθεση των εφαρμογών ή/ και την Υποστήριξη Πελατών. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται εδώ.
 • Στις εξής περιπτώσεις Ο ιστότοπος μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους:
  • όταν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση, ενώ μπορεί να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή,
  • όταν έχει εκδοθεί εκτελεστή και οριστική δικαστική ή διοικητική εντολή για άνοιγμα ή/ και διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους,
  • όταν ο ιστότοπος έχει νομική υποχρέωση να προβεί σε άνοιγμα ή/ και διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους ακόμη και χωρίς τέτοια εντολή,
  • όταν το άνοιγμα ή/ και διαβίβαση είναι απαραίτητα για να αποτραπεί με νόμιμο τρόπο κατάχρηση της ιστοσελίδας ή μεμονωμένων εφαρμογών –ειδικά η παραβίαση των όρων χρήσης.

Cookies

Τα cookies αποτελούν τεχνικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Οι τεχνικές πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον ιστότοπος να προσαρμόζει την ιστοσελίδα στις ανάγκες του επισκέπτη, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία για τη συμπεριφορά του χρήστη. Η διαδικασία αυτή δεν συνεπάγεται ωστόσο αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν π.χ. τις σελίδες που επιλέγονται για προβολή ή το χρονικό διάστημα προβολής μιας σελίδας. Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies για συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις σε άλλες ιστοσελίδες ούτε για συλλογή προσωπικών, εντοπίσιμων πληροφοριών για τους χρήστες, πέρα από όσα μεταβιβάζει ο χρήστης ενεργά κατά τη χρήση.

Χρήση αποπροσωποποιημένων δεδομένων

 • Ο ιστότοπος έχει δικαίωμα να αποπροσωποποιήσει ή να παραλλάξει τα δεδομένα που συλλέγει από πελάτες και να καταρτίσει από τα δεδομένα αυτά που έχει επεξεργαστεί στατιστικές και συγκρίσιμες αξιολογήσεις.
 • Επίσης, ο ιστότοπος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα αποπροσωποποιημένα ή παραλλαγμένα δεδομένα για ίδιους σκοπούς και να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Στον βαθμό που ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για κάποιο είδος χρήσης των δεδομένων δύναται να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας δώσει την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή".